1. Startsida

 2. /
 3. Om oss
 4. /
 5. Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vetlanda Resebyrå AB värnar om din personliga integritet.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Vetlanda Resebyrå AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs.

Om du har frågor om dina personuppgifter eller önskar utöva dina nedan angivna rättigheter kan du kontakta oss via bqtravel@vetlandaresebyra.se

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av vilka personuppgifter Vetlanda Resebyrå AB behandlar om dig. Informationen lämnas ut till dig i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in.

Om du gör en begäran om tillgång kan Vetlanda Resebyrå AB behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Vetlanda Resebyrå AB via bqtravel@vetlandaresebyra.se

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter Vetlanda Resebyrå AB behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning Vetlanda Resebyrå AB har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än Vetlanda Resebyrå AB:s berättigade intresse.
 • Du invänder mot att dina personuppgifter används för Vetlanda Resebyrå AB:s egen direktmarknadsföring.
 • Behandlingen av personuppgifterna har skett på ett olagligt sätt.
 • Du drar tillbaka ditt samtycke.

Tänk på att Vetlanda Resebyrå AB kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar Vetlanda Resebyrå AB från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och innebär att vissa uppgifter kan lagras till dess att Vetlanda Resebyrå AB inte är skyldiga att lagra dem längre.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Vetlanda Resebyrå AB:s behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Om förändringar i integritetspolicyn

Vetlanda Resebyrå AB kan komma att göra ändringar i sin integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vetlandaresebyra.se/integritetspolicy

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

Vetlanda Resebyrå AB kommer bara att behandla dina personuppgifter när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Personuppgifter Vetlanda Resebyrå AB lagrar:

 • För- och efternamn
 • x
 • y
 • z

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vetlanda Resebyrå AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vetlanda Resebyrå AB har vidtagit särskilda tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vetlanda Resebyrå AB sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Skicka e-post till bqtravel@vetlandaresebyra.se